Gå direkt till innehåll
Nu startas en Sverigeunik satsning i Umeå för att skapa ett rörelserikt samhälle.

Pressmeddelande -

Nu startas en Sverigeunik satsning i Umeå för att skapa ett rörelserikt samhälle.

Satsningen är ett nytt pilotprojekt av Change the game där pedagoger, ledare och föräldrar i några stadsdelar ska utbildas i ”physical literacy”, eller rörelserikedom som vi kallar det på svenska. Under läsåret 2018-19 ska de kunna testa att leda fysiska aktiviteter på ett nytt sätt. Ambitionen är att få fler fysiskt aktiva och välmående barn

samt ge dem bättre förutsättningar att prestera både i skolan och i fritidsaktiviteter.

Rörelserikedom - det nya konceptet och perspektivet för att öka lusten, förmågan och möjligheten att röra på sig – ska nu testas i praktiken i stadsdelarna Ersboda, Mariehem och Ålidhem. Detta pilotprojekt av Change the game möjliggörs av SISU Idrottsutbildarna och genomförs i samverkan med Umeå kommuns fritids- och skolförvaltning.

- Vi vet att barn och unga rör på sig allt mindre, slutar tidigare med idrott och att alla inte får samma rätt till rörelse, därför känns det självklart för oss att engagera oss rejält i denna satsning, säger Niclas Bromark, distriktsidrottschef.

Den 18-19/4 april kommer pedagoger och idrottsledare i de aktuella stadsdelarna ges möjlighet att utbilda sig i ”physical literacy”.

- Det känns mycket angeläget att testa fysiska aktiviteter i skolan som både kan öka förmågan och inre motivationen att röra sig då det kan utveckla förutsättningarna för såväl barnens välmående som deras prestationer, säger Fredrik Strandgren, strateg för grundskolan i Umeå kommun.

Dr Dean Kriellaars kommer vara kursledare för utbildningarna. Dean är professor på Manitoba-universitetet i Kanada och en av världens ledande experter inom ”physical literacy”, det vi på svenska väljer att kalla för rörelserikedom.

- Vi har fått en fantastisk möjlighet att genom samarbetet med Dean Kriellaars både utveckla Umeå som ett rörelserikt samhälle och även hjälpa andra kommuner i länet och landet att göra samma resa, säger Tom Englén, Hejas projektledare för Change the game.

För mer information, kontakta:

Tom Englén, projektledare Change the game

tom@heja.se, 090-13 31 28

Niclas Bromark, Distriktsidrottschef

niclas.bromark@vbidrott.rf.se, 010-476 54 01

Fredrik Strandgren, strateg grundskolan Umeå kommun,

fredrik.strandgren@umea.se, 070-550 83 53

Bakgrund till projektet Change the game

Barn blir allt mer inaktiva och ohälsan hos barn och unga ökar.

  • Endast 44% av pojkarna och 22% av flickorna i landet är tillräckligt fysiskt aktiva.
  • Barn slutar allt tidigare med idrott.
  • Den psykiska ohälsan hos tonårsflickor ökar.
  • Andelen barn som är överviktiga/obesa ökar.

Fysiskt aktiva barn mår bättre (fysiskt, socialt och psykiskt) och har bättre förutsättningar att lära sig och prestera inom olika områden, det är vetenskapligt bevisat. Men vad gör då att barn vill röra på sig?

Physical literacy, eller rörelserikedom som vi valt att kalla det på svenska, är en ny lösning för att få barn att utveckla en uthållig motivation att idrotta och röra på sig. Barn är rörelserika när de har utvecklat  örelsefärdigheter, självförtroende och motivation (passion) att röra på sig för att vara fysiskt aktiva för resten av livet. En annan nyckel för att göra skillnad i praktiken är samverkan mellan de aktörer som jobbar med barn och ungdomsverksamhet. Med Change the game som plattform samverkar flera olika sektorer.

Change the game vill förändra synen på vad som motiverar barn och unga till aktiva liv så att de får samma rätt till rörelse och därmed samma förutsättningar att må bra och prestera bra. Det gör vi genom att arrangera aktiviteter, utbildningar och nätverksträffar så att samhällen kan starta och fortsätta resan för att bli rörelserika.

http://changethegameumea.se

Change the Game grundades 2014 och syftar till att öka rörelserikedomen hos den yngre generationen och nå inte bara idrottsföreningarnas aktiva, utan alla barn och ungdomar. De som står bakom Change the game är grundaren Balticgruppen i samverkan med i första hand Idrottshögskolan vid Umeå universitet, SISU Idrottsutbildarna och Umeå kommun.

Ämnen

Kategorier

Regioner


Balticgruppen utvecklar och förvaltar fastigheter i Umeå. Affärsidén går ut på att identifiera intressanta möjligheter som utvecklar staden genom att bygga, förvärva och utveckla fastigheter för långsiktig förvaltning i egen regi. Balticgruppen är och har varit delaktiga i uppförandet av flera uppmärksammade byggnader och områden i Umeå. Väven, Utopia Shopping, Skulpturparken och Konstnärligt campus är några av dem.

Kontakter

David Carlsson

David Carlsson

Presskontakt VD och koncernchef 090-71 72 04
Roger Granberg

Roger Granberg

Presskontakt Fastighetschef 090-14 46 19

Relaterat innehåll

Balticgruppen utvecklar, bygger och förvaltar fastigheter i Umeå

Balticgruppen är ett Umeåbaserat privat fastighetsbolag som utvecklar, bygger och förvaltar fastigheter sedan 1987. Vi brinner för det bästa möjliga Umeå – ett Umeå som genom hållbar tillväxt har 200 000 invånare år 2050. Ett Umeå där det är attraktivt att leva, verka och bo.

Balticgruppen
Rådhusesplanaden 2C
Umeå
Sverige