Gå direkt till innehåll
På Östra Station planerar Balticgruppen för ett kvarter som på sikt kommer inrymma en blandning av bostäder, kontor och verksamheter. Skatteverket flyttar in i den planerade kontorsbyggnaden.
På Östra Station planerar Balticgruppen för ett kvarter som på sikt kommer inrymma en blandning av bostäder, kontor och verksamheter. Skatteverket flyttar in i den planerade kontorsbyggnaden.

Pressmeddelande -

Skatteverket i Umeå flyttar till Balticgruppens planerade kontorshus på Östra Station

Skatteverket har tecknat ett hyresavtal med Balticgruppen på en drygt 4 000 kvadratmeter stor lokal i den planerade kontorsfastigheten på Östra Station, intill tågstationen Umeå Östra. Detta innebär att byggnationen av kontorshuset startar hösten 2021.

Den nya och hållbara stadsdelen Östra Station är en viktig pusselbit när Umeås stadskärna expanderar och området kopplar ihop centrum och Universitetsstaden. Balticgruppen, som står bakom projektet Östra Station, planerar för ett kvarter som på sikt kommer inrymma en blandning av kontor, bostadsrätter, hyresrätter, lösningar inom hållbara kommunikationer, gym, livsmedelsbutik och service.

– Vi behöver fortsätta förtäta Umeå genom blandstad för att staden ska växa hållbart och nå 200 000 invånare år 2050. Östra Station är ett pendlarvänligt och attraktivt område vid Universitetsstaden och platsen utgör redan idag en viktig knutpunkt för hållbara kommunikationer med stor potential att länka ihop hållbart resande till, från och inom staden, säger David Carlsson, vd och koncernchef Balticgruppen.

Kontorshuset uppförs till största del med trästomme, ett viktigt bidrag till hållbart byggande. Huset får totalt elva våningar inklusive källarplan med plats för parkeringar och i bottenplan planeras för restaurang- och serviceverksamheter. Den totala ytan uppgår till cirka 10 000 kvadratmeter.

Nu står det klart att Skatteverket i Umeå flyttar sitt kontor till Östra Station. Skatteverkets lokal upptar fyra våningsplan, en kontorsyta om drygt 4 000 kvadratmeter, med plats för cirka 300 medarbetare.

Sedan tidigare är det känt att Coop etablerar en livsmedelsbutik i området och Umeå Sport & Motion har tecknat en avsiktsförklaring om att öppna ett gym. Balticgruppen ser en fortsatt hög efterfrågan på kontorslokaler i attraktiva lägen i Umeå och intresset för Östra Station är stort.

– Det är riktigt glädjande att Skatteverket väljer Östra Station och att den hållbarhetsprofil området har är en viktig faktor vid val av kontor. Vår ambition är att fylla området med fler verksamheter, som exempelvis caféer och restauranger, för att göra området levande fler av dygnets timmar. Det bidrar också till att området blir en tryggare plats att vistats på, berättar Roger Granberg, fastighetschef Balticgruppen.

Med Skatteverket som hyresgäst och fler aktörer som vill till området startas uppförandet av kontorshuset redan hösten 2021. Även intresset för bostadsrätterna som planeras i området är stort och endast ett par veckor efter säljstarten har 60 av de 78 bostadsrätterna sålts.

– Nu kan projekteringen för två av de fyra byggnaderna slutföras samtidigt – huset med bostadsrätter och Coop i bottenplan samt kontorshuset där Skatteverket blir hyresgäst. Till hösten sätter vi äntligen spaden i marken, avslutar David Carlsson.

Kontorshuset beräknas stå klar 2024. 

Läs mer om kontorshuset här:
https://www.balticgruppen.se/nyproducerade-lokaler-pa-ostra-station/

För mer information, vänligen kontakta:

Roger Granberg, fastighetschef Balticgruppen
E-post: roger.granberg@balticgruppen.se
Telefon: 090-14 46 19

Mer om Östra Station – Umeås nya och hållbara stadsdel
Balticgruppen bygger en ny stadsdel för att utveckla centrumkärnan och framtidens hållbara Umeå. I projektet Östra Station tar man tillvara på den kraft och potential som finns på en plats där tusentals människor passerar dagligen. Balticgruppen arbetar för att tillföra blandstad och stärka områdets betydelsefulla roll som nod inom hållbart resande.

Med en geografisk närhet till sjukhuset, universitetet, flygplatsen och utvecklingsområdet Ön, har projekt Östra Station en vital funktion i Umeås utökade stadskärna. För området planeras fastigheter som rymmer bland annat kontor, service, gym, bostäder, mötesplatser och parkeringshus/mobilitetsanläggning med laddstolpar för bilar och cyklar.

Kontorsyta: 20 000 kvm (ca 1 000 arbetsplatser)
Dagligvaruhandel: 1 200 kvm
Kommersiell handelsyta: 2 000 kvm
Bostadsrätter: 78 st
Hyresrätter: ca 200 st
Parkeringsplatser: ca 450 st
Arkitektbyrå: Wingårdhs 

Relaterade länkar

Ämnen

Kategorier

Regioner


Balticgruppen utvecklar och förvaltar fastigheter i Umeå. Affärsidén går ut på att identifiera intressanta möjligheter som utvecklar staden genom att bygga, förvärva och utveckla fastigheter för långsiktig förvaltning i egen regi. Balticgruppen är och har varit delaktiga i uppförandet av flera uppmärksammade byggnader och områden i Umeå. Väven, Utopia Shopping, Skulpturparken och Konstnärligt campus är några av dem.

Kontakter

Roger Granberg

Roger Granberg

Presskontakt Fastighetschef 090-14 46 19

Balticgruppen utvecklar, bygger och förvaltar fastigheter i Umeå

Balticgruppen är ett Umeåbaserat privat fastighetsbolag som utvecklar, bygger och förvaltar fastigheter sedan 1987. Vi brinner för det bästa möjliga Umeå – ett Umeå som genom hållbar tillväxt har 200 000 invånare år 2050. Ett Umeå där det är attraktivt att leva, verka och bo.

Balticgruppen
Rådhusesplanaden 2C
Umeå
Sverige